Šimonovič

Šimonovič

Daniel Šimonovič založil svoje vinárstvo v roku 2009 a naviazal tak na rodinnú tradíciu, ktorú obnovil jeho otec Pavol Šimonovič v roku 1991, prevzatím rodinných viníc. Ten sa následne zameral na ich obnovu a ich obrábanie prispôsobil snahe dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu.
Jeho syn Daniel sa rozhodol v tradícií pokračovať. Po vyštudovaní strednej a vysokej školy s vinárskym zameraním a následnom období, keď zbieral praktické skúsenosti u iných vinárov sa nakoniec rozhodol pre samostatné podnikanie. V súčasnosti sa zameriava najmä na produkciu výberových bielych vín. Tie produkuje hlavne z vlastných malokarpatský viníc o rozlohe 3,5 ha, ktoré obhospodaruje vo vzájomnej spolupráci s otcom.
Vína sú dorábané metódou riadeného kvasenia za pomoci moderných technológií.
V sortimente vín sa nachádzajú Pinot blanc, Tramín červený, Veltlínske zelené, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Pinot gris, Chardonnay, Devín, Frankovka modrú rosé a Frankovka modrá.