Filter vín

Filter vín

Bezhistamínové vína

Histamín je látka, ktorá sa vo víne vyskutuje prirodzene. Niektorí z nás však trpia alegriou, nazývanou histamínová intolerancia. Preto sme sa rozhodli uviesť bezhistamínové vína zvlášť, tieda tie vína, kde vinár na základe rozborov deklaruje minimálne, prípadne nulové množsto histamínu. Takéto vína niektorí nazývajú aj antihistamínové vína.

Stránky